parallax background

طرح‌های پارچه از کجا میان؟

طرح پارچه از تاثیر گذارترین پارامترهای انتخاب پارچه است بنابرین باید دقت زیادی در کشیدن طرح به خرج داد.طراحی روند خاصی دارد، بدین صورت که که ابتدا طراح نقاشی طرح را کشیده، سپس طرح به وسیله فتوشاپ بافت ریزی شده و تعداد پود برای آن مشخص می‌گردد. پس از آن، طرح برای دستگاه تعریف شده و هر طرح، رنگ بندی می‌شود. در نهایت طبق طرح تعریف شده، پارچه‌ها بافته می‌شوند.